Godziny otwarcia

od 1 maja do 30 września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 10.00-17.00
środa 10.00-17.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 10.00-17.00
sobota 10.00-17.00
niedziela 10.00-17.00


od 1 października do 30 kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-16.00
środa 9.00-16.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 9.00-16.00
sobota 9.00-16.00
niedziela 9.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ: NIEDZIELA

PAŹDZIERNIK: ŚRODA

Czytaj więcej

Ulgi i zwolnienia z opłat

Ulgi i zwolnienia z opłat:


Zgodnie Zarządzeniem nr S.020/60/2017 Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z dn. 21 listopada 2017 r.


Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, wychowankom zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek systemu oświaty,  nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działajacym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłuzony dla Kultury Polskiej" lub wyróznionym tytułem honorowym "Zasłuzony dla Kultury Narodowej",
 • kombatantom,
 • posiadaczom karty "Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26".


Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

 • dzieciom do lat 5;
 • nauczycielowi lub opiekunowi towarzyszącemu co najmniej dziesięcioosobowej grupie dzieci lub młodzieży szkół i placówek systemu oświaty, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, towarzyszącemu co najmniej sześcioosobowej grupie wychowanków;
 • pracownikom muzeów;
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)