Godziny otwarcia

w sezonie od maja do września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-17.00
środa 9.00-17.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-17.00
niedziela 9.00-17.00


po sezonie od października do kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 8.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ-CZERWIEC: NIEDZIELA

LIPIEC-SIERPIEŃ: CZWARTEK

Czytaj więcej

Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej

POWSTANIE STYCZNIOWE W PRASIE ZAGRANICZNEJ.

RYCINY Z KOLEKCJI KRZYSZTOFA KURA


CZAS TRWANIA: 8 listopada 2013 roku - 1 grudnia 2013 roku

 

Armia Polska
DRZEWORYT. CHARLES MAURAND WG RYSUNKU HENRY’EGO DE MONTAUT
„L’Illustration. Journal Universel” 2 maja 1863

 

Wystawa przygotowana z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury według pomysłu właściciela kolekcji.


Wystawa składa się z ponad 200 oryginalnych rycin pochodzących niemal wyłącznie z tygodników ilustrowanych, które ukazywały się w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 1861-1868. Wszystkie grafiki poświęcone są Polsce i burzliwym wydarzeniom rozgrywającym się na naszych ziemiach, a także europejskiej dyplomacji, która usiłowała rozwiązać tzw. sprawę polską. Większość  rycin pochodzi z francuskich tygodników ilustrowanych: „L’Illustration. Journal Universel”, „Le Monde Illustré”, „L’Univers Illustré”, „Le Journal Illustré”, „L’Ouvrier”. Na wystawie znaleźć można również ilustracje, które towarzyszyły doniesieniom z powstańczej Polski, a były publikowane w prasie angielskiej - „The Illustrated London News”, „Illustrated Times”; niemieckiej - „Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung”, „Illustrirte Zeitung” „Waldheim’s Illustrirte Zeitung”; szwedzkiej - „Illustrerad Tidning”; włoskiej - „L’Illustrazione Universale”; a nawet amerykańskiej - „New York Illustrated News”. Nie zabrakło również rysunków satyrycznych, które publikowane były przez francuskie pismo „Le Charivari” czy angielskie „Fun” i „Punch, or the London Charivari”.


Błogosławieństwo powstańców
DRZEWORYT. BEST, COSSON & SMEETON WG RYSUNKU JULES’A WORMSA ZE SZKICU CHARLES’A LALLEMANDA
„L’Illustration. Journal Universel” 21 marca 1863

 

Na wystawie, poza nielicznymi wyjątkami, został przyjęty układ prezentacji według dat ukazywania się rycin w prasie. Nie zawsze jest on tożsamy z chronologią wydarzeń, które przedstawione są na ilustracjach. Ryciny ukazywały się w czasopismach z dużym opóźnieniem w stosunku do wypadków, które przedstawiały, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę warunki techniczne XIX-wiecznych wydawców. Częstokroć nie można ustalić bez żadnych wątpliwości, jakiego wydarzenia dotyczy dana rycina, ale niemal w każdym przypadku dało się stwierdzić, kiedy dana grafika ukazała się na łamach prasy. Dzięki temu mamy szansę prześledzić, kiedy i o których wydarzeniach z walczącej Polski informowały zagraniczne gazety.

 

Krzysztof Kur


 

Harmonogram prezentacji wystawy


9 lipca – 18 sierpnia 2013

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku


22 sierpnia – 29 września 2013

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera


4 – 27 października 2013

Milanowskie Centrum Kultury


8 listopada – 1 grudnia 2013

Muzeum Mazurskie w Szczytnie

Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


10 grudnia 2013 – 11 stycznia 2014

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


22 stycznia – 23 lutego 2014

Muzeum Historii Kielc


4 marca – 22 marca 2014

Uniwersytet w Łódzki – Instytut  Historii

Biblioteka Uniwersytecka


1 kwietnia – 4 maja 2014

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu


9 maja – 22 czerwca 2014

Muzeum Podlaskie w Białymstoku


28 czerwca – 20 lipca 2014

Pałac w Narolu – Fundacja „Pro Academia Narolense”


5 sierpnia – 15 października 2014

Zamek Królewski w Warszawie

 


Ryciny zdigitalizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawa przygotowana z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury według pomysłu właściciela kolekcji:

  • Narodowe Centrum Kultury
  • Krzysztof Kur

Wystawa w Muzeum Mazurskim w Szczytnie zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu:

  • Powiatu Szczycieńskiego

Organizacja, współorganizacja, wsparcie:

  • Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie