Godziny otwarcia

od 1 maja do 30 września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 10.00-17.00
środa 10.00-17.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 10.00-17.00
sobota 10.00-17.00
niedziela 10.00-17.00


od 1 października do 30 kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-16.00
środa 9.00-16.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 9.00-16.00
sobota 9.00-16.00
niedziela 9.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ: NIEDZIELA

PAŹDZIERNIK: ŚRODA

Czytaj więcej

Zbiory

Piec kaflowy

fot. Piec kaflowy

 

Muzeum Mazurskie w Szczytnie to muzeum regionalne, wielodziałowe, gromadzące zbiory z regionu Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu Szczytno i ościennych.

 

W muzeum prowadzone są działy: Archeologii, Zbiorów Artystyczno - Historycznych, Etnografii, Numizmatów, Przyrody oraz Pomocy Naukowych. Zbiory kartograficzne, niewielka kolekcja, gromadzone są razem z księgozbiorem muzeum, w którym zna jdują się także starodruki.

 

Początek zbiorom dały zabytki dawnego tutejszego Heimatmuseum, których do dziś zachowało się około sześćset.

 

Do najcenniejszych należą zbiory etnograficzne, dokumentujące kulturę materialną Mazurów. Są one w muzeum najliczniejsze, a najstarsze z nich pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Wymienić tu należy ludowe meble mazurskie: szafy, skrzynie posażne, ławy, zydle, ceramikę, w tym - kolekcję ludowych mazurskich kafli piecowych malowanych i reliefowych, wytwarzanych w wiejskich warsztatach od XVIII do połowy XIX wieku, stroje i tkaniny oraz sprzęt tkacki, a także sprzęty domowe i gospodarskie oraz narzędzia rzemieślnicze. Choć zabytki kultury materialnej ludności mazurskiej stanowią zasadniczą część działu etnograficznego, to gromadzone są w nim także zbiory dotyczące ludności osiadłej w tym regionie po 1945r. - z Wileńszczyzny i Kurpii.

 

Zbiory archeologiczne to przede wszystkim zachowana kolekcja naczyń i narzędzi neolitycznych oraz skarb z epoki żelaza - pochodzące z wykop alisk z lat trzydziestych XX wieku.

 

Zbiory artystyczno - historyczne to wszelkiego rodzaju zabytki dokumentujące historię Mazur i ich mieszkańców, w szczególności powiatu szczycieńskiego i najbliższych okolic. Szczególne miejsce zajmuje tu problematyka ruchu polskiego i prasy polskiej na Mazurach w XIX i na początku XX wieku. W dziale tym gromadzone są zabytki sztuki sakralnej z XVIII i XIX wieku, rzemiosła, także artystycznego oraz przemysłu regionalnego.

 

W dziale pomocy naukowych gromadzone są, między innymi, dokumenty, kroniki, dyplomy, fotografie i fotogramy oraz inne pamiątki, przekazane do muzeum z instytucji i zakładów pracy ze Szczytna i okolic, które zostały zlikwidowane.

 

Zbiory liczą dziś około cztery i pół tysiąca muzealiów.