Godziny otwarcia

od 1 maja do 30 września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 10.00-17.00
środa 10.00-17.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 10.00-17.00
sobota 10.00-17.00
niedziela 10.00-17.00


od 1 października do 30 kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-16.00
środa 9.00-16.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 9.00-16.00
sobota 9.00-16.00
niedziela 9.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ: NIEDZIELA

PAŹDZIERNIK: ŚRODA

Czytaj więcej

Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności

 

Wystawa stała w Muzeum Mazurskim w Szczytnie czynna od 5 lipca 2019 r.


Wystawa prezentowana jest w formie stałej ekspozycji, jako uatrakcyjnienie oferty merytorycznej i edukacyjnej szczycieńskiego muzeum. Przybliża historię miasta Szczytna i ziemi szczycieńskiej od czasów prehistorycznych do współczesności.

Na wystawę składają się trzy ekspozycje:

Ekspozycja pierwsza przedstawia pradzieje Ziemi Szczycieńskiej. Prezentowane na niej obiekty pochodzą przede wszystkim ze zbiorów dawnego Heimatmuseum Kreis Ortelsburg. Są to muzealia z epok: neolitu, brązu, żelaza, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza. Ekspozycję dopełniają postery oraz plansze edukacyjne.

Ekspozycja druga to obiekty przedstawiające okres późnego średniowiecza ze zbiorów Muzeum Mazurskiego a także specjalnie wykonane repliki uzbrojenia, strojów z epoki oraz kopie rycin i dokumenty. Na wystawie znajdują się m.in. plansze edukacyjne, mapa Komturii Krzyżackich, oryginalne wydanie Historii Ziemi Pruskiej Caspra Schütza z 1592 r. oraz makieta zamku wykonana w 1931 r. przez Wolfganga Kuschela. Anturaż ekspozycji stanowi imitacja wnętrz gotyckiego zamku.
Tę część wystawy wzbogacają ryciny z oryginalnego wydania słynnej powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza z 1900 roku.

Ekspozycja trzecia prezentuje okres nowożytny od Prus Książęcych do zakończenia II wojny światowej. Otwiera ją kopia Traktatu Krakowskiego z 1525 r. W tej części widoczne są portrety ówczesnych władców: Zygmunta Starego  i Albrechta Hohenzolerna. Dalej - znajdują się informacje związane z uzyskaniem przez miasto przywileju fundacyjnego z 23 marca 1616 r., a  następnie potwierdzeniem pełnych praw miejskich na mocy wydanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I edyktu z 12 czerwca 1723 r.
Kolejne eksponaty podkreślają rozwój gospodarczy miasta. Są to dokumenty świadczące o rozwoju rzemiosła jak również wyroby rzemieślnicze. Następnie wystawę wypełniają wydane w języku polskim kancjonały z XVIII / XIX wieku. W związku z nasileniem procesów germanizacyjnych w XIX wieku pokazana jest również działalność Mazurskiego Ruchu Ludowego a w szczególności Mazurskiej Partii Ludowej. Ten zakres wystawy wypełniają zdjęcia i krótkie życiorysy działaczy mazurskich, dokumenty, prasa mazurska zwłaszcza związana ze Szczytnem.
Kolejne materiały to zdjęcia ukazujące m.in. wielkie zniszczenia miasta w czasie I wojny światowej, jego odbudowę oraz dokumenty z przeprowadzonego na Warmii i Mazurach plebiscytu.
Następne fotografie pokazują zniszczenie miasta oraz jego odbudowę po II wojnie światowej.
W ostatniej części wystawy znajdują się informacje o powojennej historii Szczytna.     

Wystawa prezentuje zbiory muzeum szczycieńskiego.  Poprzez atrakcyjne przedstawienie cennych eksponatów dostarcza odwiedzającym szeroką wiedzę historyczną o Szczytnie i jego okolicach.