Godziny otwarcia

w sezonie od maja do września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-17.00
środa 9.00-17.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-17.00
niedziela 9.00-17.00


po sezonie od października do kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 8.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ-CZERWIEC: NIEDZIELA

LIPIEC-SIERPIEŃ: CZWARTEK

Czytaj więcej

Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach

POLACY Z KRESÓW WSCHODNICH NA WARMII I MAZURACH

Wystawa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

 

Czynna od 10 czerwca 2017 r. do 3 czerwca 2018 r.


Wystawa stanowi zwieńczenie projektu realizowanego pod tym samym tytułem przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, którego celem było zgromadzenie świadectw i pamiątek związanych z ludnością polską przesiedloną po 1945 roku na Warmię i Mazury z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Potocznie tereny te nazywano Kresami Wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, a ludność stamtąd przybyłą Kresowianami lub Kresowiakami. Ekspozycja opowiada historię ludzi przesiedlonych w ramach akcji repatriacyjnej, ich kulturę, tradycje często przemilczane w podręcznikach szkolnych. Warto zaznaczyć, że po II wojnie światowej nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności na Warmii i Mazurach gdzie np. Kresowianie już w 1948 roku stanowili 26% ogółu mieszkańców. Poświęcili swojej nowej ojczyźnie pracę i zaangażowanie wpływając na powojenne oblicze naszego regionu. Odcisnęli tym samym wyraźny ślad w jego powojennym wizerunku wpisując się w cywilizacyjny i kulturowy kontekst Warmii i Mazur. Zróżnicowanie ludności niosło za sobą wiele problemów integracyjnych. Każda z przybyłych grup przynosiła swoje cechy kulturowe, zachowania, przyzwyczajenia czy sposoby gospodarowania. Nastąpiło zderzenie kultur, zetknięcie się z odmiennymi tradycjami i wartościami zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Świadomość różnorodności kulturowej i jej przenikanie się jest niezbędne do zrozumienia specyfiki naszego regionu.